Privacy en Cookies

PRIVACYVERKLARING

Virentia Netherlands b.v. gevestigd aan de Fahrenheitweg 8, 8912 AJ Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Virentia Netherlands b.v.
Fahrenheitweg 8
8912 AJ Leeuwarden
058-2136345
info@virentia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Virentia Netherlands b.v. met uw persoonsgegevens omgaat.

Virentia Netherlands b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam bedrijf
 • Contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Eventueel een BTW nummer
 • Eventueel een KvK nummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Virentia Netherlands b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling
 • Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren c.q. aftersales service te kunnen verlenen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer van het bedrijf en/of (persoonlijke) mobiele telefoonnummer
 • Emailadres (zakelijk of privé)
 • IP adres (indien u bestellingen plaats via de webshop)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord en eventuele betaalgegevens op de webshop
 • Gegevens over uw activiteiten op onze webshop

Geautomatiseerde besluitvorming

Virentia Netherlands b.v. neemt geen besluiten, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen,  op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Virentia) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Virentia Netherlands b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Ons doel is een langdurige relatie te onderhouden met onze klanten. Wij bewaren derhalve uw gegevens totdat u aangeeft dat wij deze moeten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Virentia Netherlands b.v. deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens (NAW gegevens, ordernummer, artikelnummer) aan leveranciers die rechtstreeks uw producten bij u leveren uit naam van Virentia Netherlands b.v.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Virentia Netherlands b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Virentia Netherlands b.v. gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website en webshop goed werken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Virentia Netherlands b.v gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

 • Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website en webshop goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken.
 • Analytische cookies (die geen inbreuk maken op uw privacy): cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 • Tracking cookies: cookies om de voorkeuren van een webshopbezoeker te onthouden.

 

Virentia Netherlands b.v. gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de webshop.

 

Voor zover wettelijke vereist, geeft de website / webshop bezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Virentia Netherlands b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Heeft u in het verleden producten bij ons gekocht, maar is er bij ons geen emailadres bekend, dan geldt dat u ons actief kunt benaderen om na te gaan of en hoe u in ons systeem staat opgenomen. U kunt ook aangeven dat u niet meer wilt dat Virentia Netherlands b.v. deze gegevens van u bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@virentia.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Virentia Netherlands b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Gebruik besloten gedeelte webshop

Als u klant bent of wilt worden van Virentia Netherlands b.v. dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de webshop. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Virentia Netherlands b.v. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodra er maatregelen genomen kunnen worden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Virentia Netherlands b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Virentia Netherlands b.v. gebruikt beveiligde servers in Europa om uw persoonsgegevens op te slaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op ofwel telefonisch 0512-744024 ofwel per mail info@virentia.nl.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.